Make your own free website on Tripod.com

กิจกรรมของ...พิมพ์


   ข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวที่ จังหวัด กาญจนบุรี ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549 โดยตาของข้าพเจ้าได้แนะนำให้ไปเที่ยวที่ อำเภอ สังขละบุรี ที่ อำเภอ สังขละบุรีเป็นอำเภอที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสำคัญ คือ เจดีย์พุทธคยา ซึ่งเจดีย์พุทธคยามีประวัติอยู่ว่า เจดีย์พุทธคยาตั้งอยู่ที่บริเวณฝั่งมอญ แถวๆ หากขับรถข้ามสะพานปูนไปฝั่งมอญ แล้วเลี้ยวซ้ายไปวัดหลวงพ่ออุตมะ ผ่านโรงเรียน ผ่านหมู่บ้านชาวมอญไป จะมีแยกซ้ายและขวา เลี้ยวขวาไปวัดหลวงพ่อ ซ้ายไปเจดีย์ ให้เลี้ยวซ้ายครับ เจดีย์นี้ หลวงพ่ออุตมะจำลองมาจากประเทศอินเดีย ริเริ่มสร้างเมือปี พ.ศ. 2521 งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคกันมาครับ โดยใช้คนงามชาวมอญชายหญิงในหมูบ้านกว่า 400 คน ปี 2525 ได้เริ่มก่อสร้างจริงเจดีย์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาว 42 เมตร สูง 59 เมตร มีเสาเหล็ก 4 ทิศจำนวน 16 ต้น ในปี 2532 พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน มาประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นกระดูกหัวแม่มือขวา สององค์ขนาดเท่าเม็ดข้าวสารมีสีขาวอมเหลือง เป็นเงาบรรจุในผอบ 3 ชั้น ซึ่งหลวงพ่ออันเชิญมาจากประเทศศรีลังกาและฉัตรทองคำหนัก 40 บาท ขึ้นสู่ยอดพระเจดีย์ เจดีย์นี้สวยงามมากเป็นทองเหลืองเป็นประกาย สามารถเดินชมได้โดยรอบ จะมีพระแบบมอญและไทยประจำวันเกิดตั้งอยู่รอบๆองพระเจดีย์ และมีชาวมอญจะมานั่งสวดมนต์ในวันพระเป็นภาษามอญ และมีอีกที่หนึ่งทึ่น่าสนใจคือ ด่านเจดีย์สามองค์ ซึ่งมีประวัติอยู่ว่า " ด่านเจดีย์สามองค์ " พระเจดีย์สามองค์นี้เดิมเรียกว่า หินสามกอง เป็นที่สักการะของคนไทย โดยทั่วไปก่อนเดินทางออกจาก เขตแดนไทยเข้าสู่เขตแดนพม่า ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 พระศรีสุวรรณคีรี เจ้าเมืองสังขละบุรีได้เป็นผู้นำชาวบ้านก่อสร้างเจดีย์ขนาดเล็กสามองค์ดังที่เห็นในปัจจุบัน นอกจากนี้ด่านเจดีย์สามองค์ ยังเป็นช่องทางเดินทัพที่สำคัญของไทยและพม่าในอดีต บริเวณด่านเจดีย์สามองค์ มีร้านขายสินค้าจากประเทศพม่า นักท่องเที่ยวสามารถข้ามชายแดนเข้าไปชมตลาดพญาตองซู ซึ่งเป็นตลาดชายแดน ที่มีการจำหน่ายสินค้าของพม่า


   จาก   เว็บมาสเตอร์