Make your own free website on Tripod.com
!!! ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ !!!>>> ♥ P i m z a a H o m e p a g e ♥ <<<
ข้อมูลส่วนตัว
ความรู้
กิจกรรม
         ข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวที่ จังหวัด กาญจนบุรี ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549 โดยตาของข้าพเจ้าได้ แนะนำให้ไปเที่ยวที่ อำเภอ สังขละบุรี ที่ อำเภอ สังขละบุรีเป็นอำเภอที่มีอาณาเขตติด ต่อกับประเทศพม่า มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสำคัญ คือ เจดีย์พุทธคยา ซึ่งเจดีย์พุทธคยามีประวัติอยู่ว่า    
::รายละเอียดเพิ่มเติม::
กิจกรรม
         กิจกรรมชุมนุมดาราศาสตร์ได้จัด “ค่ายดาราศาสตร์ครั้งที่ 2” ขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2548 ณ เพชรริมธารรีสอร์ท อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมีนักเรียนในกิจกรรมชุมนุมดาราศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คน เป็นนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) จำนวน 90 คน::รายละเอียดเพิ่มเติม::
ประวัติของจังหวัดเพชรบุรี
         เพชรบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ มาแต่โบราณ เคยเป็นอาณาจักรเล็กๆ อาณาจักรหนึ่ง บางสมัย มีเจ้าผู้ครองนคร หรือกษัตริย์ ปกครองเป็นอิสระบางสมัยอาจจะตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักร ที่เข้มแข็งกว่า เจ้าผู้ครองนครได้ส่งเครื่องบรรณาการไปยังเมืองจีนเป็นประจำ ประวัติความเป็นมาอันยาวนาน จะมีชื่อปรากฏอยู่ ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งสมัยสุโขทัย::รายละเอียดเพิ่มเติม::
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี
         เพชรบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 123 กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าที่มี ประวัติความเป็นมายาวนาน โดยมีชื่อปรากฏอยู่ในศิลาจารึก หลักที่หนึ่งสมัยสุโขทัยและมีหลักฐานทางโบราณคดี::รายละเอียดเพิ่มเติม::
ขนมหม้อแกง
         ขนมหม้อแกงเป็นขนมที่มีชื่อเสียง และหาซื้อได้ทั่วไป แต่ที่ขึ้นชื่อ กลายเป็นของฝากของประจำจังหวัดไป ก็เห็นจะเป็นขนมหม้อแกงจังหวัด เพชรบุรี เมืองแห่งขนมหวาน   ด้วยรสชาติที่หอมหวานเข้มข้น ทำให้ขนม ชนิดนี้เป็นที่ถูกใจของคนไทย::รายละเอียดเพิ่มเติม::
ข้าวแช่
         ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าคนไทยนิยมกิน”ข้าวแช่”มาตั้งแต่เมื่อใด แต่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือการกินข้าวแช่ยังมีอยู่ในวัฒนธรรม การกินของคนเมืองเพชรมาตราบจนทุกวันนี้บางคน กล่าวอ้างว่า”ข้าวแช่”มีที่มาจากชนชาติมอญ ซึ่งน่าจะเป็น เพียงการพ้องแค่ชื่อเท่านั้น เพราะเมื่อเห็นสำรับข้าวแช่ ของมอญแล้ว ไม่ได้มีสิ่งบ่งบอกแม้แต่น้อยนิดเลยว่า ข้าวแช่ของไทย::รายละเอียดเพิ่มเติม::
ชมพู่เมืองเพชร
         ชมพู่เพชร ต้นพันธุ์ชมพู่เพชร ไปจากกรุงเทพฯ นี่เอง ก่อนจะแพร่กระจาย ในหลายพื้นที่ของเมืองเพชร ชมพู่เพชรที่มีชื่อคือ พันธุ์เพชรสายรุ้ง ซึ่งมีผลใหญ่ และรสชาติหวานกรอบ นิยมปลูกมากแถบริมแม่น้ำเพชร อ. เมือง อ. บ้านลาด อ. ท่ายาง เพราะเป็นผลไม้ ที่ต้องการน้ำมากกว่าผลไม้อื่นๆ และแถบริมแม่น้ำ ก็มีตะกอนทับถมที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งสามารถ ระบายน้ำได้ดีจึงทำให้ชมพู่มีรสชาติดี::รายละเอียดเพิ่มเติม::
การทำนาเกลือ
         แหล่งผลิตเกลือทะเลที่สำคัญ ของประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และเพชรบุรีการทำเกลือ ทะเลหรือเกลือสมุทร เป็นอาชีพหนึ่งของ ชาวบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกระบวนการผลิต เกลือทะเลนั้นจำเป็นต้องใช้เทคนิค::รายละเอียดเพิ่มเติม::
ไทยทรงดำ
         'ชาวไทยทรงดำ? เป็นชนเผ่าไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งมีถิ่นฐานดั้งเดิม อยู่บริเวณดินแดนสิบสองจุไทยในเวียดนามเหนือปัจจุบัน คนไทย มักเรียกพวกเขาว่า 'ลาวโซ่ง' หรือ 'ไทยโซ่ง' เนื่องจาก อพยพผ่านมาทางประเทศลาว ซึ่งคำว่า ?โซ่ง? เป็นคำที่ถูก เรียกตามชุดแต่งกายเพราะนุ่งส่วงดำหรือกางเกงสีดำ ปัจจุบัน นิยมเรียกว่า 'ไทยทรงดำ'::รายละเอียดเพิ่มเติม::
วัวเทียมเกวียน
         ประวัติความเป็นมาของกีฬาวัวเทียมเกวียน กีฬาพื้นบ้าน ประจำสัปดาห์ กีฬาวัวเทียมเกวียนนั้น เดิมผู้ใหญ่เล่าว่า มีกันทุกตำบลหรือหมู่บ้านใหญ่ๆ ทุกแห่งที่มีการทำนา ปัจจุบันยังมีชชื่อเรียกลานที่ใช้เล่นวัวเกวียนว่า "หัวสนาม" บ้าง และ "ท้ายสนาม" " ต้นสนาม" บ้าง เป็นต้น::รายละเอียดเพิ่มเติม::
หนังสือพิมพ์
ทีวี/เคเบิล
บันเทิง
ธรรมะ
:: ผู้ดูแลระบบ :: ด.ญ. พิมพ์ชนก พุทธคุณ ::
:: ผู้สอน :: ครูบาลจง ปั้นเหน่งเพ็ชร ::
::โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี PROMMANUSORN PHETCHABURI SCHOOL::